ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej - 
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

W 2022 r. Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizowało zadania o charakterze własnym i zleconym. Należy wskazać na sprzyjającą liczbę porad lekarskich, odsetek osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej, dotacje dla organizacji pożytku publicznego oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej Niepokojący może być wzrost wydatków bieżących Miasta z zakresu pomocy społecznej, finansowany ze środków własnych. 

Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE