ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej - 
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA MIASTA

W obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej sytuacja Miasta została określona została jako średnia. Na wyróżnienie zasługują inwestycje w obiekty sportowe, gdzie Ostrów Wielkopolski jest liderem w grupie porównawczej. Bardzo sprzyjająco kształtuje się również wskaźnik dotyczący rentowności systemu gospodarki odpadami, który wynosi prawie 100%. Oznacza to samofinansowanie systemu, co nie jest częstym przypadkiem w Polsce. 

Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA