ocena ogólna - GOSPODARKA

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej -  GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Analiza aktywności gospodarczej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na tle miast o podobnych parametrach wskazuje, że pod względem wielu analizowanych parametrów Miasto Ostrów Wielkopolski jest w sytuacji bardzo sprzyjającej. Takimi parametrami są wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego, które wynoszą odpowiednio 1,54% oraz 0,54%. Miasto Ostrów Wielkopolski ma też bardzo dobrą sytuację biorąc pod uwagę wpisy do REGON, a co za tym idzie aktywność gospodarczą mieszkańców.

Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA