ocena ogólna - EDUKACJA

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej -  EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Ostrowska oświata może pochwalić się wysokim poziomem i standardem nauczania. Wyrazem tego jest fakt, że większość wskaźników wskazuje na sytuację sprzyjającą lub bardzo sprzyjającą Miasta względem miast należących do grupy porównawczej. Bardzo sprzyjająca sytuacja dotyczy wskaźnika liczebności oddziałów w szkołach podstawowych, liczby uczniów na etat nauczycielski oraz wydatki bieżące na ucznia. Miasto charakteryzuje również wysoki wskaźnik skolaryzacji przedszkolnej wynoszący ponad 115%, co świadczy o atrakcyjności oferty edukacyjnej kierowanej do najmłodszych mieszkańców. Na podobnym poziomie kształtuje się współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących, które wynoszą 17.433 zł na ucznia i są wyższe o prawie 1.300 zł w stosunku do poprzedniego okresu.

Wskaźniki w obszarze EDUKACJA