OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej -  DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Z punktu widzenia oceny demograficznej Miasta należy wskazać, że na tle miast należących do grupy porównawczej Ostrów Wielkopolski jest liderem pod względem salda migracji oraz dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto z roku na rok polepsza się sytuacja dotycząca mieszkańców w wieku kreatywnym, mieszkańców w wieku poprodukcyjnym oraz liczby ludności w wieku szkolnym. Sytuacja w obszarze demograficznym na tle porównywalnych Miast prezentuje się bardzo dobrze.

Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA