ocena ogólna - BUDŻET

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej -  BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Większość wskaźników z obszaru budżetowego Miasta Ostrów Wielkopolski znajduje się w sytuacji opisanej jako średnia.  Jednak z roku na rok wartości w poszczególnych zmiennych finansowych ulegały poprawie. Dochody ogółem na mieszkańca wzrosły z poziomu 5.005 zł w 2020 roku do 5.829 zł w roku 2022 (wartość liczona jako średnia z 3 lat). Dochody podatkowe na mieszkańca wzrosły z 2.008 zł do 2.271 zł w analogicznych okresach. Podobny wzrost dotyczy wydatków bieżących na mieszkańca, które z 4.228 zł w roku 2020 wzrosły do 5.136 zł w roku 2022. Znacząco, o ponad 5.000 wzrosły koszty obsługi zadłużenia. Wzrost ten wpisuje się w tendencję ogólnopolską. 

Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi ponad 7%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. 

Wskaźniki w obszarze BUDŻET