OCENA OGÓLNA

Sytuacja Ostrowa Wielkopolskiego na tle grupy porównawczej -  OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2018 r.

KRÓTKA OCENA miasta

Miasto Ostrów Wielkopolski porównywane jest do 22 gmin miejskich, będących rdzeniami obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych. Do grupy porównawczej Miasta Ostrów Wielkopolski należą m.in. Mielec, Lubin, Bełchatów, Sandomierz, Piła czy Gniezno. Ocena stanu Miasta na tle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako bardzo dobra. W dwóch z sześciu analizowanych obszarów sytuacja Miasta została określona jako bardzo sprzyjająca. Ponadto żaden z obszarów nie został określony jako niesprzyjający. Oznacza to, że działania podjęte przez władze Miasta w 2022 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców.

Jako filar działalności Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r. wskazać należy gospodarkę, która wraz ze sprzyjającą demografią stanowi podłoże i gwarantuje stabilny rozwój Miasta w pozostałych obszarach.