CZYTELNICTWO MIEJSKIE

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ROWIŃSKIEGO z filiami 

150 704

Liczba woluminów
w 2022 r.

6 495

Liczba zakupionych książek w 2022 r.

7 886

Liczba aktywnie wypożyczających czytelników
w 2022 r.

19 274

Liczba uczestników imprez promujących czytelnictwo
w 2022 r.

Budynek Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wlkp.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w 2022 r.

2 191 700

+3,14%

do roku 2021

Dofinansowania projektów

Biblioteka pozyskała rekordowo dużą kwotę 59.231 zł na zakupy książek i audiobooków. Dofinansowanie pochodziło ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Pozostałe środki (65%) to wkład własny uzyskany od Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. I tak w 2022 r. wydano na zakup wszystkich zbiorów dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego prawie 170.000 złotych.

Jeden z projektów Biblioteki zgłoszony do programu Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego zyskał przychylność głosujących mieszkańców i otrzymał środki na realizację. Biblioteka dzięki zaangażowaniu ostrowian otrzymała 28.058 zł na projekt „Nowoczesna książka dla oka i ucha - zakup dla biblioteki urządzeń do odtwarzania e-booków i audiobooków", który zostanie zrealizowany w 2023 roku.

Dofinansowanie dla biblioteki, ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Zdjęcie tabliczki przy regałach z książkami.

Projekty cyfrowe biblioteki

Biblioteka w 2004 r. przystąpiła do projektu digitalizacji zbiorów zainicjowaną przez Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową w Poznaniu. Do tej pory wprowadzono 2.433 dokumenty, do których Biblioteka posiada prawa autorskie. Od początku uczestnictwa w WBC uzyskano 142.122 wyświetleń. Natomiast w roku 2022 - 7.708 wyświetleń. 

Drugim etapem projektu była instalacja oprogramowania systemowego dLibra, będącego serwerem baz danych oraz rozpoczęcie procesu digitalizacji zbiorów regionalnych, które są dostępne ze strony internetowej biblioteki OBC. Po wprowadzeniu dokumentów zarchiwizowanych wcześniej w postaci cyfrowej w czytelni Biblioteki Głównej, została udostępniona w internecie baza katalogu Ostrowskiej Biblioteki Cyfrowej /OBC/. Są do niej sukcesywnie dołączane rekordy dokumentów. Zbiory regionalne, do których Biblioteka posiada prawa autorskie są zdigitalizowane i dostępne w Ostrowskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem www.obc.biblioteka-ostrow.pl

formy promocji czytelnictwa 

Działalność wydawnicza

Biblioteka w 2022 r.wydała:

Książka „Zębców 1419-2019. Monografia historyczna”,
Książka „Od Krępy po Grudziądz. Historia pilota Wacława Jurka”, autor: Łukasz Jędrzejak.

Najważniejsze imprezy czytelnicze, literackie, artystyczne realizowane w Bibliotece w 2022 r.:

Zdjęcie kobiet siedzących przy kawie w sali bibliotecznej.
Zdjęcie dzieci oglądających występ iluzjonisty.
Zdjęcie dzieci robiących prace plastyczne.
Zdjęcie mężczyzn przy mikrofonie z gitarą.
Zdjęcie grupowe dzieci z rysunkami.
Zdjęcie dzieci wykonujące prace plastyczne.
Zdjęcie dziewczynki w kolorowej peruce.
Zdjęcie dzieci w sali, słuchających kobiety czytającej książkę.
Zdjęcie dzieci grających w szachy.
Zdjęcie dzieci na scenie.
Zdjęcie przedstawia Annę Seniuk dającą autograf.
Zdjecie Prezydent Ostrowa Wlkp. z M. Szczygłem oraz m. Jareckim.
Zdjęcie przedstawia dzieci w sali bibliotecznej.
Zdjęcie przedstawia osoby zebrane na promocji publikacji regionalnej "Od Krępy po Grudziądz. Historia pilota Wacława Jurka".
Zdjęcie wystawy fotograficznej.
Zdjęcie domów z piernika.
Zdjęcie mężczyzny przy wiszących plakatach.
Zdjęcie książeczek pt. "Opowiedz mi bajkę".

Osobowości świata kultury, literatury, muzyki, sztuki goszczące w Bibliotece w 2022 r.:

Zdjęcie osób zebranych w sali.
Zdjęcie mężczyzny mówiącego przez mikrofon.
Zdjęcie przedstawia rozdawanie autografów.

Koziołek Klemens w Mediatece 


Akcja z Koziołkiem Klemensem, maskotką miasta Wieruszów z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie, który podróżuje po Polsce i odwiedza miejskie biblioteki zbierając informacje do swojej kroniki, jest przykładem na realizację przez Bibliotekę bardzo ciekawych form promocji. Koziołek był gościem w Bibliotece Głównej, Mediatece oraz Filii nr 7 dla Dzieci i Młodzieży, zwiedzał także miasto... Relację z tej wizyty można było śledzić na FB Biblioteki.  

Plakat "Smartfon dla seniora".
Plakat "Dla przyjaciół Ukrainy".
Zdjęcie dzieci korzystających z tableta.