BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.

3 042 364

-19,09%

do roku 2021

W 2022 r. Miasto Ostrów Wielkopolski przeznaczyło 3.042.364,13 na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Blisko połowę środków przeznaczono na działalność straży miejskiej (1.423.646,67 zł). Znaczną część wydatków przeznaczono również na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (437.176,37 zł) oraz zarządzanie kryzysowe (1.055.743,29 zł). Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2022 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Ostrowie Wielkopolskim w 2022 r.

DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY miejskiej w ostrowie wielkopolskim

1 797

Liczba przyjętych zgłoszeń od mieszkańców ogółem w 2022 r.

2 017

Liczba interwencji związanych z ładem i porządkiem publicznym oraz ruchem drogowym w 2022 r.

421

Liczba udzielonych pouczeń w związku z wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  w komunikacji w 2022 r.

175

Liczba mandatów karnych związanych z bezpieczeństwem i porządkiem w komunikacji nałożonych w 2022 r.

765

Liczba kontroli porządkowych terenów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji w 2022 r.

67

Liczba przeprowadzonych z Policją patroli wspólnych w 2022 r.

W 2022 r. strażnicy miejscy przeprowadzili następujące akcje i działania profilaktyczne:

DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnych

85

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2022 r.

17

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2022 r.

64

Liczba zdarzeń / akcji związanych z miejscowymi zagrożeniami w 2022 r.

OSP w Ostrowie Wielkopolskim podejmowało w 2022 r. m.in. następujące działania:

Zdjęcie wozów strażackich na sygnałach świetlnych.
Zdjęcie strażaków w mundurach strażackich .
Zdjęcie zalanej ulicy.
Zdjęcie strażaka w wężem strażackim.
Zdjęcie strażaków z puszkami WOŚP.
Zdjęcie strażaka na drabinie.
Zdjęcie dziewczynki robiącej masaż serca na manekinie.
Zdjęcie dzieci przy wozie strażackim.
Zdjecie ratownika medycznego i dzieci przy wozie strażackim.
Zdjęcie strażaka w masce gazowej.
Zdjęcie sprzętu strażackiego.
Zdjęcie strażaków.
Zdjęcie Strażaków i Funkcjonariuszy Policji w mundurach ze sztandarami.
Zdjęcie budynku OSP Ostrów Wlkp.
Zdjęcie wozów zaparkowanych w budynku OSP Ostrów Wlkp.
Zdjęcie wozu strażackiego.