Jednostki organizacyjne i spółki Miejskie

wydatki na administrację
publiczną w 2022 r.

29 983 040

+7,15%

do roku 2021

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Dokumenty regulujące funkcjonowanie Miasta i pracę Urzędu

Statut Miasta OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Statut przyjęty Uchwałą Nr LIII/628/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 października 2018 r. z późn. zm.

W 2022 r. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego dokonała zmian w treści Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LIII/575/2022 z dnia 26 października 2022 r.

W 2022 r. przeprowadzono 2 konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

regulamin organizacyjny urzędu MIEJSKIEGO

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim przyjęty Zarządzeniem Nr 465/VII/2015 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2015 r. z późn. zm. W 2021 r. ogłoszono treść jednolitą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

W 2022 r. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonała zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Zarządzeniem Nr 2414/VIII/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r.

urząd w liczbach

W 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim zatrudniano 234 pracowników, w tym aż 97% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 3 pracowników. Główną przyczyną zakończenia współpracy było przejście pracownika na emeryturę, zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron, wypowiedzenie przez pracownika bądź niezdolność pracownika do pracy czy też jego rehabilitacja.

64 443

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2022 r.

70 802

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2022 r.

953

zawarte umowy w 2022 r. 

173

spotkań Prezydenta odbytych z mieszkańcami w 2022 r.

w tym:

7 211

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie

w tym:

908

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie

W Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim wydano również 3.484 zaświadczeń. Największy udział w tej liczbie miał Referat Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Mieszkaniowych (1.781) oraz Wydział Polityki Przestrzennej (821).

Ponadto, w ubiegłym roku wydanych zostało 26.128 decyzji, a 96% z nich wygenerowanych zostało przez Referat Podatków Lokalnych.

Biuro Kadr i Płac przygotowało 355 pełnomocnictw i upoważnień, Referat Zdrowia i Rodziny przygotował ich 188, łącznie w urzędzie wydano 645 tego typu dokumentów.

Jednostki organizacyjne 

Żłobek Miejski


Ostrów Wielkopolski, ul. Dr Tadeusza Jankowskiego 10A


Dyrektor: Ewa Brzozowska  

Zatrudnienie w 2022 r.: 67 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 2 JARZĘBINKA


Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 52Dyrektor: Beata Kieliba

Zatrudnienie w 2022 r.: 43 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 3 JAŚ I MAŁGOSIA


Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa 9a


Dyrektor: Grażyna Rakowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 27 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 6


Ostrów Wielkopolski, ul. Ludwika Zamenhofa 9


Dyrektor: Magdalena Kubiak

Zatrudnienie w 2022 r.: 21 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 7 BRATEK


Ostrów Wielkopolski, ul. Piastowska 21


Dyrektor: Aneta Kaźmierczak

Zatrudnienie w 2022 r.: 24 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 8 KRASNAL HAŁABAŁA


Ostrów Wielkopolski, al. Słowackiego 4


Dyrektor: Halina Musielak

Zatrudnienie w 2022 r.: 23 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 9 MIŚ USZATEK 


Ostrów Wielkopolski, ul. Jana Brzechwy 2Dyrektor: Grażyna Kołacka

Zatrudnienie w 2022 r.: 42 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 10 KUBUŚ PUCHATEK


Ostrów Wielkopolski, ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 4


Dyrektor: Natalia Jura

Zatrudnienie w 2022 r.: 36 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 11 CALINECZKA


Ostrów Wielkopolski, ul. Olsztyńska 1


Dyrektor: Renata Zielińska

Zatrudnienie w 2022 r.: 52 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 12 TĘCZA


Ostrów Wielkopolski, ul. Dobra 14


Dyrektor: Izabela Hirsa

Zatrudnienie w 2022 r.: 48 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 13 SINDBAD


Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 171


Dyrektor: Małgorzata Krzyżanek

Zatrudnienie w 2022 r.: 21 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 14 MALUSZEK


Ostrów Wielkopolski, ul. Piotra Bardowskiego 6


Dyrektor: Magdalena Bielska

Zatrudnienie w 2022 r.: 38 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 15


Ostrów Wielkopolski, ul. Szkolna 26


Dyrektor: Małgorzata Olejniczak-Hyla

Zatrudnienie w 2022 r.: 35 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 16 KOSZAŁEK OPAŁEK


Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 15 B


Dyrektor: Ewa Gąsiorek

Zatrudnienie w 2022 r.: 44 pracowników

PRZEDSZKOLE NR 17 CIUCHCIA


Ostrów Wielkopolski, ul. 3 Maja 17


Dyrektor: Beata Kosar

Zatrudnienie w 2022 r.: 22 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARII KONOPNICKIEJ"


Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 15


Dyrektor: Dorota Grześkowiak

Zatrudnienie w 2022 r.: 82 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. "EWARYSTA ESTKOWSKIEGO"


Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 51


Dyrektor: Renata Sroka

Zatrudnienie w 2022 r.: 42 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. "KRÓLOWEJ JADWIGI"


Ostrów Wielkopolski, ul. Waryńskiego 29


Dyrektor: Renata Spodzieja

Zatrudnienie w 2022 r.: 68 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I"Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 1-3


Dyrektor: Dorota Cieśla

Zatrudnienie w 2022 r.: 86 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA"


Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 112


Dyrektor: Anna Galant

Zatrudnienie w 2022 r.: 65 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA"


Ostrów Wielkopolski, ul. Bema 30


Dyrektor: Urszula Twardowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 72 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. "JANA PAWŁA II"Ostrów Wielkopolski, ul. Asnyka 26


Dyrektor: Justyna Uciechowska

Zatrudnienie w 2022 r.: 92 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. "MIROSŁAWA FERICA"


Ostrów Wielkopolski, ul. Batorego 2


Dyrektor: Małgorzata Lubojańska

Zatrudnienie w 2022 r.: 54 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. "STEFANA ROWIŃSKIEGO"


Ostrów Wielkopolski, ul. Świetlicowa 9


Dyrektor: Jolanta Przybyłek

Zatrudnienie w 2022 r.: 40 pracowników

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"


Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 171


Dyrektor: Beata Dymna-Heine

Zatrudnienie w 2022 r.: 39 pracowników

BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. "STEFANA ROWIŃSKIEGO"


Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2


Dyrektor: Jarosław Balcar

Zatrudnienie w 2022 r.: 23 pracowników

OSTROWSKIE CENTRUM KULTURY


Ostrów Wielkopolski, ul. Wolności 2


Dyrektor: Maria Szeląg

Zatrudnienie w 2022 r.: 21 pracowników

MUZEUM MIASTA


Ostrów Wielkopolski, ul. Rynek 1


Dyrektor: Witold Banach

Zatrudnienie w 2022 r.: 14 pracowników

Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejOstrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17


Dyrektor: Krystyna Kois-Jaźwiec

Zatrudnienie w 2022 r.: 212,5 etatu

sp zoz OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ 


Ostrów Wielkopolski, ul. Szkolna 24


Kierownik: Maciej Zuchowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 11 pracowników

DZIENNY DOM "SENIOR+"


Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17


Kierownik: Dorota Krysiak-Molenda

Zatrudnienie w 2022 r.: 8 pracowników

DZIENNY DOM "SENIOR+"


Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 39


Kierownik: Małgorzata Pawlik

Zatrudnienie w 2022 r.: 9 pracowników

OSTROWSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wlkp. 18


Dyrektor: Izabela Gabryszak

Zatrudnienie w 2022 r.: 19 pracowników

Miejski Zarząd Dróg


Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2b


Dyrektor: Marcin Wieruchowski

Zatrudnienie w 2022 r.: 30 pracowników

Spółki

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27


Prezes: Marek Karolczak

Targowiska Miejskie S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Targowa 1


Prezes: Ewa Psztyr

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27


Prezes: Marek Karolczak

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej MZGM Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. T. Kościuszki 14


Prezes: Andrzej Mazurek

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. J. I. Paderewskiego 2-6


Prezes: Wojciech Białas

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 57


Prezes: Mariusz Bolach

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 138


Prezes: Andrzej Strykowski

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 121


Prezes: Marzena Wodzińska

Miejski Zakład Komunikacji S.A.


Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30


Prezes: Janusz Marczak

CRK Energia Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 27


Prezes: Zenon Musialski

Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.


Kalisz, ul. Wrocławska 71A


Prezes: Maciej Witczak

Ostrowskie Inwestycje Sportowe Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. A. Kowalczyka 1


Prezes: Zbigniew Trzoska

Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.


Ostrów Wielkopolski, ul. M. Konopnickiej 58


Prezes: Paweł Woźniak

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.


Gostyń, ul. Rynek 6


Prezes: Aneta Karkosz