Ostrowska Karta Rodziny 3+

Grafika "Ostrowska Karta Rodziny 3+".

Celem programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” jest stworzenie systemu ulg i preferencji skierowanych do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. 

Podstawa prawna: 

Uchwała nr XXXV/406/2021Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Komu przysługuje Karta Rodziny 3+

Ostrowska Karta Rodziny 3+ w 2022 roku w liczbach

192

Liczba wniosków złożonych w 2022 r.

5 913

Liczba osób korzystających z Programu do dnia 31.12.2022 r.

581

Liczba wydanych kart 

w 2022 r.

Wydanie karty

Wniosek o wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ składa się w Urzędzie Miejskim al. Powstańców Wielkopolskich 18. Rozpatrzenie wniosku oraz wydanie Ostrowskiej Karty Rodziny 3+ następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. Ostrowska Karta Rodziny 3+ wydawana jest na okres 5 lat. 

Okres ważności Karty może zostać skrócony ze względu na zmianę składu rodziny, wiek dzieci oraz zaprzestanie kontynuowania przez nie nauki.

Korzyści z posiadania Karty

Program „Ostrowska Karta Rodziny 3+” obejmuje w szczególności ulgi i zniżki na: 

W programie mogą uczestniczyć podmioty prywatne. Firmy przystępujące do programu otrzymują tytuł Partnera programu i same określają wysokość i rodzaj ulg i preferencji dla rodzin wielodzietnych. 

Partnerzy programu - firmy z terenu Ostrowa Wielkopolskiego

198

partnerów programu

Każda firma przystępująca do programu sama opracuje własną ofertę rabatową skierowaną dla ostrowskich rodzin z trójką, czwórką lub większą liczbą dzieci. Ponadto każda firma sama określi zakres towarów i usług objętych zniżkami a także wyznaczy okres uczestnictwa w programie. 

Najważniejszą zaletą przystąpienia do programu jest fakt, iż wygrywają obie strony kontraktu zarówno partnerzy programu jak i posiadacze karty. Dobrze przygotowany program „ulg i zniżek” może wpłynąć na znaczny wzrost zysku firmy poprzez pozyskanie stałych klientów oraz budowanie z nimi więzi. Każda firma działająca w Ostrowie Wielkopolskim, może przystąpić do programu. 

Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!