Karta Dużej Rodziny

Grafika "Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny".

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uczestniczy w programie Karta Dużej Rodziny. 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. 2021 r. poz.1744).

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny w 2022 roku w liczbach

723

wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny
przez rodziców, którzy kiedykolwiek
mieli na utrzymaniu 3 dzieci

100

wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny przez rodziców
mających na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci 

Wydanie karty

W Ostrowie Wielkopolskim partnerami programu są 62 podmioty. 

Szczegółowy opis procedury i dokumentacja są dostępne tutaj.

Partnerzy Programu - SPRAWDŹ!