E-Ostrów 2050

Plakat "E-Ostrów".

Celem programu jest zrównoważony rozwój miasta w wymiarze społecznym, środowiskowym, gospodarczym oraz instytucjonalnym, który zapewni poprawę jakości życia obecnych i przyszłych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego oraz poprawę dostępności usług publicznych. 

W ramach projektu realizowanych będzie szereg przedsięwzięć zarówno inwestycyjnych jak i tzw. miękkich z obszaru ochrony środowiska, spraw społecznych, przedsiębiorczości, inteligentnego zarządzania miastem.

Podstawa prawna: 

Projekt finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa  w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Program Rozwój Lokalny

Nabór w ramach Programu Rozwój Lokalny był skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

W wyniku oceny merytorycznej, 54 projekty miast przeszły do II etapu programu. Ostatecznie po 2 letniej wieloetapowej ocenie dofinansowanie otrzymało 29 miast, w tym Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski plasując się na wysokim 8 miejscu.

Logo "Iceland Liechtenstein Norway grants".
Dofinasowanie dla Ostrowa Wlkp. w ramach programu Rozwoju Lokalnego.

Okres realizacji projektu:  

III kw. 2021 r. – II kw. 2024 r.

Wartość całkowita:  25.050.036,87 zł

Dofinansowanie: 15.264.722,84 zł

PARTNERZY Projektu

Strona internetowa E-Ostrów 2050.

Beneficjent: 

Partnerzy:

Diagnoza problemów i barier rozwojowych dla Ostrowa Wielkopolskiego

Przygotowanie projektu obejmowało diagnozę problemów i barier rozwojowych. Zaliczyć do nich można dane i informacje będące w zasobie miasta lub innych podmiotów publicznych (w tym w Monitorze Rozwoju Lokalnego jako dodatkowym źródle informacji o sytuacji wnioskodawcy na tle grupy porównawczej) oraz badania opinii społeczności lokalnej. 

Analiza danych zawartych w charakterystyce miasta oraz w części diagnostycznej umożliwiła wskazanie głównych problemów oraz barier rozwojowych miasta, które składają się na jego obecną sytuację. Na podstawie diagnozy oraz po uwzględnieniu opinii przedsiębiorców, uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, liderów lokalnych oraz przedstawicieli instytucji publicznych, powstały dwa dokumenty będące załącznikami do wniosku o dofinansowanie tj.: Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. 

E-Ostrów na Kongresie Local Trends

Jednym z panelistów kongresu był Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Podczas wystąpienia wskazywał, że podczas tworzenia projektu “E-Ostrów 2050”Ostrów Wielkopolski korzystał z narzędzia analitycznego, o nazwie Monitor Rozwoju Lokalnego. Jest to narzędzie MRL Związku Miast Polskich, które pozwala na syntetyczną ocenę potencjału społeczno - ekonomicznego miasta. “E Ostrów 2050” powstał m.in. w oparciu o uzyskane wskaźniki. 

E-Ostrów na Kongresie Local Trends.

Cele programu E-Ostrów 2050

Cele - Plan Rozwoju Lokalnego

Cel główny PRL nr 1: 

Ostrów Wielkopolski ekologicznym i niezależnym energetycznie miastem przyszłości

Cel główny PRL nr 2: 

Ostrów Wielkopolski miastem ekonomicznym, bez barier, prorodzinnym i przyjaznym do życia

Cel główny PRL nr 3: 

Ostrów Wielkopolski miastem przedsiębiorczym

Cele - Plan Rozwoju Instytucjonalnego

Cel główny PRI nr 1: 

Ostrów Wielkopolski miastem przyjaznej administracji

Oficjalna inauguracja

Konferencja otwierająca projekt odbyła się w poniedziałek, 16 maja, w Centrum Aktywności Lokalnej. 

Panelistami wydarzenia byli: Mikołaj Kostka, zastępca prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, Ryszard Grobelny, doradca strategiczny Związku Miast Polskich,  Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz Janusz Marczak, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. 

Wśród gości wydarzenia znaleźli się senator RP Ewa Matecka oraz posłowie: Mariusz Witczak, Wiesław Szczepański oraz Andrzej Grzyb. Ministra Jana Dziedziczaka reprezentował dyrektor jego biura Wincenty Nowak. Udział w konferencji wziął również Kamil Wieder, Naczelnik Wydziału Wsparcia JST z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz liczni eksperci współpracujący Ostrowem Wielkopolskim w przygotowaniu projektu. 

W konferencji uczestniczyli również samorządowcy, m.in. prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, wiceprezydent Legnicy Jadwiga Zienkiewicz, a także wiceprezydent Konina Paweł Adamów. Mniejsze samorządy reprezentowali m.in.: burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów Patryk Jędrowiak, burmistrz miasta i gminy Mikstat Henryk Zieliński, wójt gminy Gołuchów Marek Zdunek, wójt gminy Przygodzice Krzysztof Rasiak, a także wójt gminy Ostrów Wielkopolski Piotr Kuroszczyk.

Konferencja E-Ostrów 2050.
Konferencja E-Ostrów 2050.
Zdjęcie osób siedzących w sali.

Przedsięwzięcia realizowane w 2022 r.

Już w 2022 r. podejmowano pierwsze działania w ramach programu E-Ostrów w zakresie:

Plakat "Prosimy o Waszą opinię".
Zdjęcie osób siedzących w sali przy stole.

W 2022 r. otwarto Przedszkole numer 2 Jarzębinka w Ostrowie Wielkopolskim. To obiekt bardzo nowoczesny, z wysokiej jakości designem, wyposażeniem i powierzchnią. Budowa przedszkola trwała niespełna rok i kosztowała blisko 14,5 mln zł. 

Miejsce do nauki i zabawy może tu znaleźć nawet 300 dzieci. Przedszkole ma 12 oddziałów. Każde z łazienką, szatnią i zapleczem magazynowym. Z każdej sali prowadzi bezpośrednie wyjście na wspaniały i duży plac zabaw. Całkowicie nowe jest wyposażenie przedszkola, a więc m.in.: meble, zabawki czy pomoce dydaktyczne. Każda z sal może pochwalić się nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, w tym m.in.: magicznym dywanem. Na uwagę zasługuje również kuchnia i związane z nią zaplecze. Wysokiej klasy sprzęt gastronomiczny gwarantuje przygotowanie posiłków na najwyższym poziomie.

Zdjęcie przedstawia przecięcie wstęgi.
Zdjęcie Prezydent Ostrowa Wlkp. z dziećmi w sali.
Zdjęcie przedstawia pokaz taneczny dzieci pod budynkiem OSP.