POLITYKA SENIORALNA

GMINNA RADA SENIORÓW

Logo Rada Seniorów Ostrowa Wlkp.

Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 29 maja 2014 r. podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia Gminnej Rady Seniorów. Na przewodniczącego wybrano Józefa Kozana, ówczesnego radnego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który sprawuję tę funkcję do dzisiejszego dnia.

Zgodnie z uchwałą Nr XLII/476/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2021 r. liczy 18 członków, którzy pełnią swoje funkcje bezpłatnie. Kadencja Rady trwa 5 lat od dnia jej powołania, posiedzenia odbywają się w Urzędzie Miejskim przy al. Powstańców Wielkopolskich 18 nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jej zadaniem jest reprezentowanie interesów i potrzeb starszych mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego wobec władz samorządowych, formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju środowiska lokalnego oraz tworzenie miejskiej polityki senioralnej.

Rada jest również współorganizatorem i organizatorem imprez środowiskowych, a jej przedstawiciele występują w imieniu środowiska senioralnego Ostrowa Wielkopolskiego w rejonowych konferencjach i spotkaniach szkoleniowych. Współdziała także z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i organami samorządowymi w zakresie bieżących wydarzeń społecznych m.in. w cyklicznych spotkaniach w Klubach Senior+ i Dziennym Domu Senior+, w realizacji zadań związanych z Ostrowskim Budżetem Obywatelskim, w tworzeniu wolontariatu dla seniorów, w konferencjach, konsultacjach oraz uroczystościach środowiskowych i krajowych. 

Miasto co roku organizuje Ostrowskie Dni Seniora wraz koncertem oraz spotkaniami, wykładami i Dniem Zdrowia Seniora.

Aktywna działalność na rzecz seniorów w ramach realizowanej polityki senioralnej przez władze Ostrowa Wielkopolskiego przyczyniła się do tego, że Koalicja na rzecz Gmin Przyjaznych Seniorom przyznała w roku 2016 miastu Ostrów Wielkopolski tytuł Ostrów Wielkopolski miastem przyjaznym seniorom, a w roku 2017 Światowa Organizacja Zdrowia przyjęła Ostrów Wielkopolski do prestiżowej światowej sieci Miasto Przyjaznym Starzeniu.

Ponadto w Ostrowie Wielkopolskim działają dwa Dzienne Domy Senior+ oraz dwa kluby seniora.

Ostrowskie Dni Seniora

5-8 X.

11-14 X.

26 X.


W październiku świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych oraz Europejski Dzień Seniora.

Ostrowskie Dni Seniora to czas spotkań, rozmów, kulturalnych wydarzeń, ale także takich, które zadbają o zdrowie i bezpieczeństwo starszych ostrowian.


Plakat Ostrowskie Dni Seniora
Zdjęcie hali wypełnionej ludźmi.

ZUS dla seniorów

Wykład został przygotowany przez ostrowski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Swoją prelekcję „Emerytura i inne świadczenia związane z osiągnięciem wieku senioralnego” wygłosił Andrzej Światły, zastępca dyrektora ds. świadczeń w ostrowskim Oddziale ZUS.


W czasie prelekcji można było skorzystać z pomocy doradców emerytalnych na przygotowanych specjalnie stoiskach ZUS. Odpowiadali oni na indywidualne pytania seniorów dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Na miejscu można było także założyć konto świadczeniobiorcy na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Ostrowski Dzień Zdrowia Seniora

W sobotę, 8 października w godzinach od 10 do 14, w Arenie Ostrów, seniorzy mogli skorzystać z darmowych badań i porad. W holu obiektu porad udzielał dietetyk w zakresie żywienia, ale była również okazja do badania wzroku i słuchu, ciśnienia, spirometrii,  poziomu glukozy, CRP, czyli białka ostrej fazy. Na zewnątrz obiektu natomiast stanął autobus ze specjalistycznym sprzętem, gdzie można było wykonać badania RTG klatki piersiowej. Kilkaset wykonanych badań - z takim wynikiem zakończył się Ostrowski Dzień Zdrowia Seniora. 

Zdjęcie grupowe Prezydent Ostrowa z seniorami.
Zdjęcie kobiet z tabliczką "Warto tu być".
Zdjęcie mężczyzny przy maszynie do badania wzorku.