WYNIKI EGZAMINÓW I OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty na koniec roku szkolnego 2021/2022 został przeprowadzony w dniach od 24 do 26 maja 2022 r. Obowiązującą formą egzaminu jest forma pisemna, a każdy ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

59%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022

58%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z matematyki uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022


69%

Średni wynik egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022


W 2022 r. średnie wyniki gminnych szkół podstawowych z egzaminów ze wszystkich przedmiotów były na dobrym poziomie - wyższe o 5% od średnich wyników uzyskanych w skali powiatu, wyższe o 4% od średnich wyników uzyskanych w skali województwa oraz wyższe o 1% od średniej krajowej.

Do egzaminu ósmoklasisty w Mieście Ostrów Wielkopolski z j. polskiego oraz matematyki przystąpiło 972 uczniów klas VIII. Język angielski zdawało 960 uczniów. Natomiast do egzaminu z języka niemieckiego przystąpiło 10 uczniów. Język rosyjski lub hiszpański zdawały 2 osoby. 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW szkół podstawowych W 2022 R.

45

Liczba konkursów przedmiotowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

24

Liczba konkursów sportowych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

31

Liczba konkursów artystycznych, w których odnieśli sukcesy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

29

Liczba laureatów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

45

Liczba finalistów konkursów, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

32

Liczba zdobytych wyróżnień w konkursach, w których wzięli udział uczniowie w roku szkolnym 2021/2022 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. "MARII KONOPNICKIEJ"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. "EWARYSTA ESTKOWSKIEGO"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. "KRÓLOWEJ JADWIGI"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. "MIESZKA I"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. "MACIEJA RATAJA"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. "GEN. JÓZEFA BEMA"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. "JANA PAWŁA II"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. "MIROSŁAWA FERICA"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"

Osiągnięcia szkolne w 2022 r.