DOTACJE DLA szkół I przedszkoli 

Wartość DOTACJI DLA szkół i PRZEDSZKOLI 
prowadzonych przez inny podmiot niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski W 2022 r.

23 567 738

W roku szkolnym 2021/2022 łącznie na terenie Ostrowa Wielkopolskiego funkcjonowało 7 przedszkoli oraz 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym była inna jednostka. Do placówek tych uczęszczało łącznie 2011 dzieci, z czego 650 stanowiły dzieci w przedszkolach, a 1361 to uczniowie szkół podstawowych. Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski  wyniosły 23.567.738,19 zł.

Dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski