EDUKACJA

BUDŻET OŚWIATOWY

Pokrycie bieżących wydatków oświatowych 

subwencją oświatową:

46,08%

-0,32 pp.

do roku 2021

19 277

Bieżące wydatki oświatowe

 na ucznia

8 883

Subwencja oświatowa
na ucznia

10 394

Dopłata za środków własnych

na 1 ucznia

Budżet oświatowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w 2022 r.

Łączne wydatki poniesione na oświatę 

i wychowanie w 2022 r.

147 081 583

+25,76%

do roku 2021